Lån som mangler krav til sikkerhet

Når en skal ta opp lån uten sikkerhet kan det være lett å gå seg vill i jungelen av tilbud. Det er derfor lurt å sette seg ned og lese det som står skrevet i liten skrift. Det er ofte her en finner forskjellene som utgjør om man kommer bra eller dårlig ut av avtalen.

Lån uten sikkerhet kan være et godt alternativ om en ønsker å kjøpe bruktbil eller skal pusse opp hjemme. Man trenger ikke sikkerhet i form av pant i gjenstand.

Ulike selskap har ulike lånevilkår, men de fleste krever at en ikke har tidligere betalingsanmerkninger og at en har en fast inntekt, da dette er faktorer som påvirker evnen til tilbakebetaling.

Lånevilkår

Les alltid gjennom lånevilkårene før man skriver under, hva det vil si å inngå en låneavtale, og om det finnes restriksjoner på hva lånet kan brukes til.

Det er under lånevilkår en finner viktig informasjon om rammene rundt lånet; hvor mye en kan låne, renter, gebyrer, og om det er en tidsramme for tilbakebetalingen. Storebrand har en bra oversikt over alle vilkår og krav som gjelder for å få forbrukslån innvilget.

Under lånevilkår står det også viktig informasjon om hvilke rettigheter en har som kunde. For eksempel: noen kredittselskaper kan forhøye rentesatsene sine, uten innspill fra kunden, dersom det skjer endringer i kundens inntekt, eller dersom lånet blir omstrukturert. Kunden får da et varsel om endring av kredittvilkår. Dette gjør kredittselskapet for å sikre at lånet blir tilbakebetalt.

Gebyr

Ofte finnes det skjulte tilleggsgebyr som kan gjøre tilbakebetalingen dyrere enn først antatt. Som regel har man et etableringsgebyr på forbrukslån som gjør at det blir mye dyrere. Skal man finne billig forbrukslån er det kjempeviktig å sammenligne flere pristilbud. Her kan en spare penger om man allerede har et kundeforhold med selskapet, i form av rabatter. Termingebyr eller administrasjonsgebyr, er et månedlig tilleggsgebyr for forvaltning av lånet. Purregebyr får man når en ikke har betalt det månedlige avdraget innen fristen.

  • Etableringsgebyr.
  • Termingebyr.
  • Purregebyr.

Renter og omkostninger

Her kan det være vanskelig å finne fram, i forbindelse med lån hører en ofte om nominell- og effektiv rente.

Nominell rente er renten man betaler for selve lånet, dette er altså uten gebyrer. Effektiv rente er summen av den nominelle renten og alle gebyrene som kommer med lånet, som kunde er det derfor lurt å sjekke den effektive renten.

Tilbakebetaling

Under lånets vilkår finner en ofte informasjon om tilbakebetaling. Ulike lån har ulike rammer for tilbakebetaling av lånet, avhengig av størrelsen på lånet har man et visst antall år på seg til å betale tilbake lånet.

Som oftest skjer tilbakebetalingen ved månedlige terminbeløp, som blir beregnet ut ifra kredittsjekken kredittselskapet utfører når man søker om lån.

Angreretten din

Ved de fleste låneavtaler har kunden som regel en angrefrist etter at låneavtalen er signert. Dette betyr at om kunden sier opp låneavtalen innenfor fristen må lånebeløpet betales tilbake, det kan også hende at kunden må betale for kostnader som kredittselskapet har hatt for å betale myndighetene, som for eksempel tinglysingsgebyr, for registreringen av låneavtalen.

Personopplysninger

For å inngå en låneavtale må kunden oppgi personalia, kredittopplysninger, gjeld, kontaktopplysninger, samt opplysninger om inntekter og utgifter.

Kunden er selv ansvarlig for å sjekke at informasjonen stemmer, og å oppdatere kredittselskapet om endringer, som for eksempel bostedsadresse. Dette er sensitive opplysninger og et hvert seriøst kredittselskap er lovpålagt å følge reglement for personvernopplysninger, og ha sitt eget personvernombud.