Eiendom eller aksjer – Hvor bør jeg investere?

I Norge er det en sterk tradisjon for å putte sparepengene i fast eiendom, noe som i stor grad er drevet frem av gunstige skatteregler. Om det er mest lønnsomt å investere i bolig eller aksjer er ikke godt å si, men vi skal her se på en rekke momenter du bør ta med i vurderingen, når du skal avgjøre hvor du skal investere sparepengene dine.

Bolig gir deg tak over hodet

Alle trenger et sted å bo, og dette gjør selvsagt at bolig står i en særstilling, så lenge vi snakker investering i boligen vi bor i, og ikke en sekundærbolig for utleie. Leier du i dag bolig, og vurderer om du skal fortsette å leie og investere pengene dine i aksjer, eller å kjøpe din egen bolig, vil sistnevnte nesten alltid komme best ut.

Snakker vi derimot om bolig som et rent investeringsobjekt, og altså ikke et sted å bo, så stiller situasjonen seg selvsagt annerledes, og da kan aksjer og bolig i større grad sidestilles.

Risiko

Hvis vi ser aksjer og bolig i et historisk perspektiv, har aksjer tradisjonelt vært forbundet med en noe høyere risiko enn bolig, men de lærde strides om hvordan situasjonen er i dag. Det har vært en eventyrlig prisstigning på boliger de siste årene, spesielt i de største byene, noe som kan indikere at markedet nærmer seg toppen, og mange mener derfor at det er en betydelig risiko forbundet med kjøp av eiendom på nåværende tidspunkt.

Et annet moment er muligheten for spredning av risiko. Investerer du i bolig, har du som regel bare mulighet for å kjøpe denne ene boligen, og du er prisgitt utviklingen i markedet der boligen er lokalisert. Investerer du i aksjer, kan du spre investeringen over mange aksjer, og flere geografiske områder, og dermed redusere den totale risikoen betydelig.

Bolig er skattemessig gunstig

Det er fortsatt slik at bolig er svært gunstig beskattet i Norge, spesielt når vi snakker primærbolig, altså boligen vi bor i. Det har imidlertid vært økt politisk fokus på dette de siste årene, noe som i stor grad har presset seg frem på grunn av den kraftig økning i boligprisene. Allerede er beskatningen av sekundærboliger strammet inn, og det må ventes at boligbeskatningen vil øke i årene fremover. På sikt er det ikke urealistisk å tenke seg et scenario der bolig vil bli beskattet omtrent tilsvarende investering i aksjer eller andre typer verdipapirer.

Bolig kan lånefinansieres

Banken kan ta pant i boligen din, og det er derfor uproblematisk å lånefinansiere opp mot 85% av investeringen. Dette er ikke tilfellet for aksjer, og med mindre du kan stille ekstra sikkerhet, vil du neppe få banken med på å lånefinansiere noe særlig mye mer enn 50% av verdien på aksjene du ønsker å kjøpe. Det betyr med andre ord at du må ha en større egenkapital for å kunne investere samme sum i aksjer, som i bolig.

Kostnader og egeninnsats ved å eie

Det er få eller ingen kostnader forbundet med å eie aksjer. De skal ikke males og har ikke noen hage som må stelles. Slik er det selvsagt ikke for et fysisk objekt som en bolig. Her vil det påløpe en del årlige kostnader ved å eie boligen, og det kan være forbundet med en betydelig egeninnsats, med mindre du velger å betale deg fra vedlikeholdsoppgavene.

Oversikt over investeringen

Det er en god regel å alltid vite hva man investerer i. Når det gjelder bolig, har vi mulighet for å gå nøye igjennom boligen, vurdere nabolaget, og så videre. Når vi investerer i aksjer er dette ikke alltid så enkelt, og vi er prisgitt informasjonen vi får fra selskapene vi investerer i, og fra aksjeanalytikere.