Mer lånesvindel med BankID

  • BankID er praktisk, men det åpner for svindel.
  • Per i dag står man fullt ut ansvarlig for gjeld som er tatt opp i ens navn.

I dag har nesten alle nordmenn BankID, enten i form av kodebrikke eller BankID på mobil. Det gjør hverdagen langt enklere for mange og sparer samfunnet for store summer ved å forenkle transaksjoner og fjerne unødvendig papirarbeid. Det er i grunn vanskelig å forestille seg en hverdag uten BankID eller en tilsvarende tjeneste for identifikasjon.

Men BankID åpner for å gjøre mange transaksjoner uten noe form for fysisk oppmøte eller annen kontakt med et menneske. Dette er selvfølgelig en fordel i de aller fleste tilfeller, men det gjør det lettere å ta opp lån urettmessig med noen annens BankID.

Den siste tiden har det vært flere tilfeller i Norge hvor folk har blitt svindlet gjennom at nærstående (oftest familiemedlemmer) tar opp store forbrukslån i deres navn ved hjelp av kodebrikken, uten samtykke. De kan søke om forbrukslån med BankID brikken fordi de har fått tilgang til PIN nummeret tidligere, f.eks av konen eller mannen.

En sak som nylig gikk for Jæren Tingrett gjaldt denne typen svindel. Her valgte sønnen å ta opp 400.000,- i forbrukslån ved hjelp av farens bankid. Ettersom faren hadde opptrådt grovt uaktsomt ved å dele PIN-koden med sønnen, måtte han også betale tilbake hele det utestående beløpet.

Ansvar ved låneopptak

Det er viktig å merke seg at man står fullt ansvarlig for lån og kreditter som blir tatt opp med BankID. Det vil si at uansett om det er noen annen som har gjort det etter å ha tilegnet seg kode og lignende til BankID så står man selv ansvarlig for å betale tilbake gjelden.

Dette er i kontrast til reglene for eksempelvis kredittkort, der man ved misbruk har et begrenset ansvar på per i dag 12 000 kroner ved grov uaktsomhet. Dette kan høres urettferdig ut, men det hadde selvfølgelig vært en risiko hvis de samme reglene hadde vært gjeldende også for kreditter i millionklassen, det åpner for nye typer svindel.

Det er opp til domstolene å bestemme hvor grensen går for uaktsomhet, f.eks hvis noen har tatt opp forbrukslån med en annen person sin bankid.

Samfunnskostnadene

Som nevnt er BankID og tilsvarende systemer til stor nytte både for enkeltpersoner og for samfunnet. Det er sannsynligvis ingen som vil ta steget tilbake til en hverdag der alle papirer må signeres for hånd og man må møte opp hos banken. Så det finnes egentlig to måter man kan fordele ulempene ved BankID:

  • Enkeltpersonen er ansvarlig og må alltid betale gjelden.
  • Samfunnet, kanskje i form av banken, tar et større ansvar ved svindel.
  • Høyt antall svindelsaker knyttet til forbrukslångjeld (det som kalles lån uten sikkerhet). For eksempel forbrukslån og mikrolån.

Sikkerhetsproblem

Det er egentlig relativt enkelt å passe på sikkerheten rundt sin BankID. Det handler om å aldri dele kode og lignende til den, ikke heller med samboer, ektefelle eller familie.

Men det kan selvfølgelig være lettere sagt enn gjort, og noen kanskje synes det er flaut å på den måten ikke vise full tiltro til familien.

Andre tiltak

Det er mulig å legge inn sperre mot opptak av gjeld hos kredittopplysningsselskapene. Men i så tilfelle må man forsikre seg om at sperren ikke kan fjernes med BankID. Man kan også følge med i nettbanken og så videre, men det er jo mulig at misbruk skjer i en annen bank. Å holde kontroll over sin BankID er sannsynligvis lettere.

Hvis uhellet er ute

Hvis man mistenker at det faktisk er tatt opp gjeld eller kreditter urettmessig i ens navn bør man handle raskt. I og med at man ikke har noe sikkerhetsnett i form av begrenset ansvar må man prøve å få oversikt så raskt som mulig og stoppe eventuelle utbetalinger eller overføringer av penger til andre personer.

Les mer hos Osloadvokatene: https://osloadvokatene.no/kontrakt/fordringer/bank-id-svindlet/

Avsluttende tips

Det er selvfølgelig ikke meningen at man skal gå rundt og mistro alle rundt seg og forvente at de skal bidra til svindel.

Men det er greit å ta enkle forhåndsregler, det er egentlig ingen grunn til å dele BankID med andre. Er man urolig for svindel er det bra å ha klare og ryddige grenser.